Veilig vermogen opbouwen gaat verder dan een verantwoord beleggingsproduct maken. Het betekent dat de veiligheid van uw vermogen en uw persoonlijke gegevens bij Robein de allerhoogste prioriteit heeft. Daarom hebben wij de beste en meest geavanceerde voorzorgsmaatregelen getroffen om uw veiligheid en de veiligheid van de Indexfondsen te waarborgen.

Ook veilig en gemakkelijk vermogen opbouwen? Open meteen online een rekening of laat u voorlichten door onze ervaren specialisten.

Fondsbewaarder Stichting

Stichting Juridisch Eigendom Robein is een stichting opgericht naar Nederlands recht en is gevestigd te Amsterdam. De stichting heeft als doel het optreden als bewaarder van beleggingsfondsen. De onafhankelijke bewaarder is de juridische eigenaar van de rekeningen van de Indexfondsen van Robein. Deze aparte bewaarder zorgt voor een scheiding tussen de bedrijfsactiviteiten van Robein en het vermogen van de fondsen zelf. Het geld dat u in de fondsen investeert maakt u dus ook over naar een rekening op naam van de bewaarder. Mocht er iets met Robein gebeuren dan zijn uw beleggingen in de fondsen en uw geld dus veilig ondergebracht.

Tegenrekening

Bij Robein is het alleen mogelijk transacties te doen vanaf en naar uw 'tegenrekening'. Uw tegenrekening is het rekeningnummer bij uw bank dat u opgeeft als u een rekening opent bij Robein, deze rekening is dus specifiek gekoppeld aan uw portefeuille. Dit betekent dat het alleen mogelijk is om geld te storten vanaf deze tegenrekening. Daarnaast is het ook alleen mogelijk geld uit uw portefeuille weg te boeken naar deze tegenrekening.

Deze rekening kan alleen schriftelijk en alleen door u gewijzigd worden!

Deze extra veiligheidsmaatregel zorgt ervoor dat er nooit geld kan worden overgemaakt naar een andere rekening dan die van u: u blijft dus volledig in controle over uw vermogen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het documentcenter.

Structuur van de Indexfondsen

In de wet is geregeld hoe onder toezicht staande beleggingsinstellingen moeten worden gestructureerd. Op deze manier kunnen wij klanten optimale bescherming bieden. De bezittingen van de indexfondsen zijn derhalve ondergebracht in een aparte Stichting.

Robein heeft een negental innovatieve indexfondsen. Deze fondsen zijn gebaseerd op de goede beginselen van indexbeleggen. Lees hieronder meer over de structuur van deze fondsen.

Optimale spreiding

Elk indexfonds bij Robein bestaat uit 50 onderliggende aandelen of obligaties. Door 50 verschillende aandelen of obligaties op te nemen in elke index wordt er een optimale spreiding gerealiseerd, wat resulteert in een lager risico.

Gelijkgewogen

De indexfondsen van Robein zijn samengesteld op basis van gelijkgewogenheid (equal weight principe). Dit betekent dat niet marktkapitalisatie leidend is voor de weging binnen een index, maar dat elk effect simpelweg dezelfde weging krijgt in de index. Onderzoek van S&P en MSCI toont aan dat het indices samengesteld op basis van het equal weight principe hogere rendementen realiseren.

Fysiek vs synthetische replicatie

Er zijn 1.800 verschillende indexfondsen in Europa en een veelvoud aan manieren om een indexfonds aan te bieden. Robein hanteert de meest veilige manier door de aandelen uit de index daadwerkelijk fysiek aan te kopen in plaats van te handelen in zogenaamde swaps. Deze oplossing is veiliger voor u.

Securities lending

Wanneer er sprake is van fysieke replicatie, dan heeft de aanbieder van de indexfondsen de mogelijkheid om de onderliggende effecten 'uit te lenen' aan een tegenpartij. Hierdoor ontstaat een risico: is de tegenpartij in staat de effecten terug te geven binnen de afgesproken periode? Robein leent de aangehouden onderliggende aandelen en obligaties niet actief uit.
Noordeinde 35   |   2514 GC Den Haag   |   +31 (0)70­ 376 66 66   |   info@robein.nl