Veilig vermogen opbouwen gaat verder dan een verantwoord beleggingsproduct maken. Het betekent dat de veiligheid van uw vermogen en uw persoonlijke gegevens bij Robein altijd de allerhoogste prioriteit heeft. Daarom hebben wij de beste en meest geavanceerde voorzorgsmaatregelen getroffen.

Wilt u ook veilig en gemakkelijk vermogen opbouwen? Open meteen online een rekening of laat u voorlichten door onze ervaren specialisten. Hieronder leest u hoe wij de veiligheid van de Indexfondsen hebben geborgd.

Structuur van de Indexfondsen

Robein heeft een negental innovatieve Indexfondsen. Deze fondsen zijn gebaseerd op de goede beginselen van indexbeleggen.

In de wet is geregeld hoe onder toezicht staande beleggingsinstellingen zoals Robein moeten worden gestructureerd. Wij voldoen uiteraard aan alle voor Robein geldende wet- en regelgeving. Op deze manier kunnen wij klanten optimale bescherming bieden. Zo zijn de bezittingen van de Indexfondsen ondergebracht in een aparte stichting, te weten: Stichting Juridisch Eigendom Robein.

Meer over de structuur van de Indexfondsen leest u in het prospectus.

Separate bewaring

Als bewaarder van het fonds treedt op Kas Trust & Depositary Services B.V., gevestigd en kantoor houdende in Amsterdam. Kast Trust houdt toezicht op de beheerder Robein. Op basis van wettelijke eisen vindt de bewaring juridisch plaats door Stichting Juridisch Eigendom Robein.

Stichting Juridisch Eigendom Robein is juridische eigenaar van de (bank) rekeningen van de Indexfondsen van Robein. De stichting zorgt voor een scheiding tussen de bedrijfsactiviteiten van Robein en het vermogen van de fondsen zelf. Het geld dat u in de fondsen investeert maakt u dus ook over naar een rekening op naam van de stichting. Mocht er iets met Robein gebeuren dan zijn uw beleggingen in de fondsen en uw geld veilig ondergebracht.


Tegenrekening

Bij Robein is het alleen mogelijk transacties te verrichten vanaf en naar uw 'tegenrekening'. Uw tegenrekening is het nummer van uw betaalrekening bij uw bank dat u opgeeft als u een rekening opent bij Robein. Deze rekening is dus specifiek gekoppeld aan uw portefeuille. Dit betekent dat het alleen mogelijk is om geld te storten vanaf deze tegenrekening. Daarnaast is het ook alleen mogelijk geld uit uw portefeuille over te boeken naar deze tegenrekening.

Een verzoek tot wijziging van het rekeningnummer kan alleen in behandeling worden genomen indien u dit verzoek schriftelijk indient. Zo wordt geborgd dat alleen u de volledige beschikking heeft over het door u belegde vermogen en kan fraude door derden worden voorkomen.

Optimale spreiding

Elk Indexfonds bij Robein bestaat in principe uit 50 onderliggende aandelen of obligaties. Door 50 verschillende aandelen of obligaties in elke index op te nemen wordt een optimale spreiding gerealiseerd wat in een lager risico resulteert.

Gelijkgewogen

De Indexfondsen van Robein zijn samengesteld op basis van gelijkgewogenheid (equal weight principe). Dit betekent dat niet marktkapitalisatie (relatieve grootte van het aandeel of het bedrijf) leidend is voor de weging binnen een index, maar dat elk effect simpelweg dezelfde weging krijgt in de index. Onderzoek van S&P en MSCI toont aan dat indices samengesteld op basis van het equal weight principe op langere termijn hogere rendementen realiseren.

Fysieke vs synthetische replicatie

Er zijn 1.800 verschillende indexfondsen in Europa en een veelvoud aan manieren om een indexfonds aan te bieden. Robein hanteert de meest veilige manier door de aandelen uit de index daadwerkelijk fysiek (fysieke replicatie) aan te kopen in plaats van te handelen in zogenaamde swaps of andere derivaten. Deze oplossing is veiliger voor u.

Securities lending

Wanneer er sprake is van fysieke replicatie, dan heeft de aanbieder van de indexfondsen de mogelijkheid om de onderliggende effecten 'uit te lenen' aan een tegenpartij. Hierdoor ontstaat een risico: is de tegenpartij in staat de effecten terug te geven binnen de afgesproken periode? Robein leent de aangehouden onderliggende aandelen en obligaties niet uit. Hiermee is ook in de structuur rekening gehouden.
Noordeinde 35  | Postbus 11600  |  2502 AP Den Haag   |  070 376 66 66   |   info@robein.nl