Toezichthouders

Robein staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

De AFM is toezichthouder op het gedrag van alle partijen op de financiële markten in Nederland. De AFM heeft als doel het bevorderen op de financiële markten van een ordelijk en transparant marktproces, een zuivere verhouding tussen marktpartijen en de bescherming van de consument en dat de partijen zich aan de relevante wetten en regels houden.

DNB is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland. Drie zaken zijn daarbij van belang: lage inflatie, veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen.
Noordeinde 35  | Postbus 11600  |  2502 AP Den Haag   |  070 376 66 66   |   info@robein.nl