Algemeen

Robein respecteert en beschermt uw privacy. U kunt deze website dan ook anoniem bezoeken. Robein is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Gegevens over u of uw computer worden dan ook uitsluitend om technische redenen of in het kader van (aanstaande) deelname in fondsen van Robein geregistreerd met een cookie of met andere middelen.

Cookies

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser herkend wordt door de webserver van Robein.

Waarom gebruikt Robein cookies en webbakens?

Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies.

Doen alle cookies hetzelfde?

Nee. Er bestaan verschillen tussen cookies. Onderscheid kan worden gemaakt naar functie, looptijd en de partij die de cookie plaatst.

Functie:

Een technische cookie is strikt noodzakelijk om een website en bepaalde functies bij bezoekers (technisch) te laten functioneren. Het gaat dan bijvoorbeeld om toegang tot afgeschermde of beveiligde delen van een website. Zonder dit type cookie kunnen sommige diensten als inloggen, een winkelmandje en elektronisch betalen niet functioneren.

Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe een bezoeker een website gebruikt. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen komen. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert, hoe hij deze kan verbeteren. Deze cookie draagt daarmee bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.

Een functionele cookie is er om de keuzes die de gebruiker maakt te onthouden. Het gaat om keuzes over bijvoorbeeld gewenste gebruikersnaam, munteenheid, taal of regio. Zo hoeft een gebruiker niet tekens opnieuw aan te geven wat bij hem past en wat zijn voorkeuren zijn. De functionele cookie draagt op deze manier bij aan het gebruiksgemak van bezoekers.

Een reclame cookie wordt gebruikt om advertenties zo veel mogelijk toe te spitsen op de bezoeker van de website, om te zorgen dat niet telkens dezelfde reclame te zien is en om de effectiviteit van reclamecampagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de beheerder van de website. Ze registreren dat een website wordt bezocht.

Looptijd:

Een sessie cookie is op de computer van de bezoeker geïnstalleerd en verzamelt data zolang de bezoeker de website daadwerkelijk raadpleegt. Wanneer u uw browser sluit, wordt de cookie verwijderd.

Een persistente of permanente cookie is voor een vastgestelde (langere) tijd op de computer van de bezoeker geïnstalleerd.

Partij:

Een directe cookie (first party cookie) is een cookie die is gekoppeld aan de website die de bezoeker op dat moment bezoekt. Denk aan een cookie van Robein wanneer men www.robein.nl of aanverwante subdomeinen bezoekt.

Een derde partij cookie (third party cookie) is een cookie die door een andere partij dan Robein (de aanbieder van de bezochte website) wordt geplaatst. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanbieders van advertenties en (externe) aanbieders van applicaties, wiens reclame of applicatie in de bezochte website is geïntegreerd.

Wat is een webbaken?

Een webbaken is een elektronische afbeelding van één pixel (1 x 1) of een zogeheten "kleurloze GIF" in de code van de webpagina. Webbakens doen eigenlijk vrijwel hetzelfde als cookies. Daarnaast worden webbakens gebruikt om de verkeerspatronen van gebruikers van de ene pagina naar de andere te volgen om de verkeersstroom op de site te kunnen optimaliseren.

Wat is een flashcookie?

Robein.nl gebruikt Flash-cookies, die met behulp van Flash-technologie worden gemaakt en voor de beveiliging van uw account zorgen. De Flash-cookies herkennen gedragsafwijkingen en voorkomen dat uw account kan worden overgenomen.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?

U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de 'help'-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u in uw browser de 'do not track' functionaliteit activeren.

Tenslotte kunt u via www.youronlinechoices.eu aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen van advertentiebedrijven.

Waarvoor gebruikt Robein uw persoonsgegevens?

Na uw uitdrukkelijke toestemming of indien u besluit deel te nemen in de subfondsen van Robein, registreert Robein de door haar opgevraagde (persoons)gegevens. Zonder deze gegevens kan en mag Robein haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen. Robein en andere groepsmaatschappijen gebruiken uw gegevens voor de dienstverlening aan u, om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Robein en de groepsmaatschappijen van Robein, voor anonieme statistische analyses en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Van alle telefoongesprekken tussen de klant en Robein worden bandopnamen gemaakt. Deze opnamen worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor:

  • het kunnen leveren van bewijs, bijvoorbeeld bij interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek; (fraude)onderzoek en opsporing;
  • het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

Zorgvuldigheid

Robein vindt het belangrijk dat de verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Robein leeft de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op het financieel toezicht na bij alle activiteiten. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden buiten Robein en de groepsmaatschappijen van Robein verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen dit van Robein vereisen.

Websites van derden

Robein en haar groepsmaatschappijen zijn niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze door middel van hyperlinks of anderszins met de websites van Robein en haar groepsmaatschappijen zijn verbonden.

Uitoefening van rechten

U hebt het recht om uw gegevens in te zien en, zo nodig, te verbeteren. U kunt daartoe via deze website contact opnemen met Robein.

Wij houden u graag per e-mail op de hoogte van (nieuwe) producten en diensten van Robein en de groepsmaatschappijen. Wanneer u daar geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven via info@robein.nl.

Wijzigingen

Robein behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van onze website.

Bent u van mening dat door Robein in strijd met dit privacystatement wordt gehandeld of bent u over een ander aspect van onze dienstverlening niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen, deze wordt behandeld door de Klachtencommissie van Robein. Wanneer de reactie van de Klachtencommissie voor u niet bevredigend is, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG in Den Haag. Via de website www.kifid.nl is meer informatie te vinden over het Kifid.

Dit document is laatst gewijzigd op 8 augustus 2017


Noordeinde 35   |   2514 GC Den Haag   | 070 376 66 66   |   info@robein.nl